tel.: 604 574 527
email:

Již 15 let tvoříme weby!
 

Informační architektura

Informační architektura se zabývá třízením informací do kategorií a podkategorií. Jejich pojmenováním. Dále pak strukturou informací v rámci kategorií.

S informační architekturou se setkal každý, kdo se někdy pokoušel napsat delší článek, či knihu. Musel přemýšlet jak knihu rozdělit na kapitoly. Kapitolu či článek na odstavce či bloky textu ap.

Proč je to dobré

Dobře zvládnutá informační architektura webového sídla přináší tyto výhody:

  • lidé se snadno zorientují a rychle naleznou kýženou informaci
  • lepší pozice ve vyhledávačích (vyhledávače mají rády dobré weby, ty se poznají mmj. podle toho, že mají dobrou informační architekturu)
  • informace se snáze spravují
  • snáze a rychleji se vyvíjí (programuje) aplikace, která data obsluhuje
  • uživatelé si sídlo spíše oblíbí, protože se na něm cítí dobře
  • máme dobrý pocit z dobře odvedené práce

Co to znamená ve webové praxi

Vždy když člověk bere do ruky tužku, či usedá ke klávesnici počítače (či psacího stroje), tak se snaží vytvořit obraz reálného světa. Přitom vždy (s vyjímkou abstraktního umění) jde o to, co nejvýstižněji přenést informační strukturu reálného světa do jiné, abstraktní formy. A tu pak vyplnit nejrůznějšími ozdobami. S informačními strukturami se tedy setkáváme na každém kroku, jen si to neuvědomuje, protože to je přirozené.

Ve webové praxi jde právě o tohle. Aby si uživatel neuvědomil, že to, na co se dívá je pouhý obraz. Aby na naše stránky nekoukal jako na abstraktní umění, ve kterém se nevyzná, nechápe co se tím snažil autor říci ap. Aby proces získávání informací z webu byl co nejpřirozenější a nenutil uživatele přemýšlet nad tím, co má kde hledat.

Jak toho dosahujeme ?

Web jako celek

S ohledem na cílovou skupinu rozdělíme celý obsah do několika hlavních skupin (dále informačních sekcí). Ty pak dále do podsekcí.

Dbáme na to aby hlavních informačních sekcí bylo maximálně 7 až 9. Názvy hlavních sekcí, totiž budou součástí hlavní nabídky. Lidé nedokáží současně myslet na více než 7 až 9 věcí. Proto se doporučuje psát krátké věty v technických textech. Pokud chceme aby navigace webu byla názorná a intuitivní, nemůže mít hlavní menu více nabídek, než kolik dokáže lidský mozek zpracovat najednou a utvořit si tak celkový obraz o nabídce webu.

Zvláštní pozornost věnujeme pojmenování každé informační sekce. Tak aby každému bylo naprosto jasné, jaké informace obsahuje.

Na stránce

Každá stránka by měla pojednávat o jednom hlavním tématu, které by mělo být zřejmé z názvu stránky.

Strukturu stránky logicky členíme do jednotlivých částí, nadepsaných výstižnými nadpisy.

Navrhneme logické rozvržení stránky.

V souvislosti s použitelností

Informační architektura úzce souvisí s použitelností. V souvislosti s ní dbáme na to aby:

Každá stránka měla jasně, výstižně a smysluplně definovaný název (tittle) a hlavní nadpis (h1). Chceme-li být zvláště precizní, potom i název souboru (url adresa) by měla vystihovat hlavní téma stránky.

Dbáme na hierarchickou strukturu nadpisů. Nadpis úrovně 3 by měl být vždy až za nadpisem úrovně 2 ap.

Dodržujeme běžná stylistická pravidla. Jedna věta, jedna myšlenka. Následující věta navazuje na předchozí. Odstavec pojednává o jednom tématu. V rámci jednoho většího tématu, podtéma následujícího odstavce zobecňuje nebo zkonkrétňuje (pyramida vs nálevka) podtéma předchozího ap.

 
 

© 2013 weto.cz webdesign | WebPerfect Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!