tel.: 604 574 527
email:

Již 15 let tvoříme weby!
 

Přístupnost

Zdravotní hendykepy

Zdravotními hendykepy rozumíme veškerá zdravotní omezení, která brání uživateli používat počítač stejným způsobem jako je tomu u zdravých jedinců. Jedná se zejména o následující omezení.

Různé stupně poškození zraku

Slabozrakostí počínaje, přes barvoslepost, až po úplnou nevidomost.

Ve vztahu ke zcela nevidomým uživatelům dbáme na tvorbu webových stránek tak, aby byly pro takové uživatele použitelné. Tito uživatelé používají ke "zobrazení" webových stránek nejrůznější čtečky, či brailovy řádky. Tato zařízení přirozně nedokáží znázornit obrázky, výstupy javaskriptu, či flešové animace. Proto veškeré důležité informace provedené těmito způsoby musejí obsahovat textovou alternativu.

S ohledem pro slabozraké uživatele zhotovujeme stránky tak, aby bylo možné uživatelem zvětšovat velikost písma. Tzn., že velikosti písma jsou definovány v tzv. relativních jednotkách. Dále layout stránky musí být navržen tak, aby se při zvětšování písma jeho části neztrácely (neschovávaly za jiný prvek ap.)

Pro barvoslepé uživatele, i uživatele bez zrakového omezení je důležité, aby mezi pozadím a textem byl dostatečný kontrast a barevná vzdálenost. Toto kontrolujeme pomocí příslušného programového vybavení.

Poškození pohybového ústrojí

Web používají i lidé s různým stupněm postižení pohybového ústrojí. Tito uživatelé používají k procházení stránek různá polohovací zařízení. Například ovládaná pohybem hlavy.

Pro tyto uživatele je důležité, aby ovládání webové stránky bylo možné bez nejrůznějších, až akrobatických, pohybových kousků. Například takové ovládání, kdy je navigace skryta za fleshovou animací, kde se pohybují kuličky a uživatel musí kuličku zachytit kurzorem a navíc na ni kliknout, není vhodný.

Epilepsie

Anymace ve kterých je blikající prvek s frekvencí 1Hz mohou u epileptiků způsobit epileptický záchvat. Proto s ohledem na tyto uživatele nepoužíváme grafické prvky, blikající touto frekvencí.

Postižení sluchu

Pro takto postižené uživatele je nepřijatelné, aby jakákoliv důležitá informace byla obsažena ve zvukové podobě. Navíc, pokud například odeslání kontaktního formuláře vyžaduje uvedení telefonního číslo, potom Vás neslyšíci zákazníci zřejmě kontaktovat nebudou. A ve vašem eshopu nakupovat nebudou.

Technické hendykepy

Zdaleka ne všichni uživatelé internetu používají MS Windows XP s MSIE 6. Není jich dokonce ani většina. Někteří používají jiné prohlížeče a jiné operační systémy.

Různé prohlížeče zobrazují stránky různě. Existují formátovací prvky podporované jen některými prohlížeči ap. Některé prohlížeče jsou dokonce textové a nezobrazují obrázky. Ne všichni uživatelé mají zapnuty cookies a javascript. Někteří dokonce nepoužívají ani počítač (WAP, PDA ap.)

Je tedy nutné stránky vytvářet i s ohledem na takovéto uživatele. Toho dosahujeme pomocí dvou opatření. Zaprvé vytváříme stránky přísně dle pravidel W3C (validní kód). Zadruhé testujeme a upravujeme hotovou XHTML šablonu na různých prohlížečích, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

 
 

© 2013 weto.cz webdesign | WebPerfect Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!