tel.: 604 574 527
email:

Již 15 let tvoříme weby!
 

Postup při tvorbě webových projektů

1. Vstupní marketingová analýza

Úvodní pohovor, seznámení se se SWOT analýzou

Webový projekt by měl být integrální součástí firemní marketingové strategie. Proto by měl zohledňovat silné i slabé stránky firmy. Stejně jako její příležitosti a ohrožení.

V ideálním případě, kdy má firma k dispozici SWOT analýzu, je třeba z jejích výsledků vycházet. Dobrý web by měl firmě pomáhat při eliminaci jejích ohrožení (threats), v řešení jejích slabých (weaknesses) stránek, zušlechťování silných (strengths) stránek a realizaci příležitostí (opportunities), všude kde je to možné.

V případě kdy SWOT analýza není k dispozici, je třeba na základě pohovorů zjistit alespoň část potřebných informací.

Stanovení cílů webového sídla a cílové skupiny

Na základě těchto podkladů můžeme stanovit cíle webové prezentace (budování či posilování značky, získávání nových zákazníků, podpora zákazníků ap.) Určit na jakou cílovou skupinu bude zaměřena.

Definování potřeb cílové skupiny

Cílová skupina si webové sídlo oblíbí teprve tehdy, kdy bude uspokojovat její potřeby. Proto je nutné tyto potřeby znát, nebo alespoň odhadnout.

2. Přípravné práce

Analýza klíčových slov

Na základě vstupní marketingové analýzy definujeme seznam klíčových slov a frází, u kterých předpokládáme, že je bude cílová skupina používat při hledání informací o produktech a službách, které firma nabízí. Případně při hledání firem samotných.

Na takto připraveném seznamu slov provedeme analýzu klíčových slov, abychom nalezli nejvhodnější klíčová slova.

Návrh informační architektury

S přihlédnutím k poznatků o portfoliu informací, vhodných ke zveřejnění, za účelem naplnění potřeb cílové skupiny. A s přihlédnutím k výsledkům analýzy klíčových slov, navrhneme informační strukturu webového sídla.

Volba dynamické nebo statické aplikace

Zejména na četnosti budoucí obměny informací záleží, zda je vhodné zákazníkovi doporučit statickou, či dynamickou aplikaci. Dynamické aplikace jsou dražší a při nepříliš četné obměně informací na budoucím webovém sídle bývá pro zákaznika ekonomicky výhodnější statické sídlo. Kdy jsou změny obsahu prováděny webdesignerskou firmou za poplatek.

3. Tvorba webového projektu

Grafický návrh

Na základě pohovorů a podkladů je zhotoven jeden nebo více grafických návrhů. Vítězný grafický návrh je na základě připomínek a konzultací upraven.

Zhotovení aplikace

Zhotovení dynamické nebo statické aplikace.

Implementace grafického návrhu

Implementace finálního grafického návrhu do aplikace. (Rozřezání grafiky, XHTML šablona, CSS styly)

Plnění webu

Buďto webdesignerská firma, nebo zákazník provádí plnění aplikace daty. Praxe ukazuje, že je vhodnější tuto práci přenechat pracovníkům webdesignerské firmy.

Testování funkčnosti a ladění

U dynamických aplikací provádíme testování a zpětné ladění.

4. Marketing webového projektu

Registrace do vyhledávačů

Budování zpětných odkazů

Dodatečné úpravy texty z důvodu SEO

Propagace (offline i online)

Monitoring návštěvnosti, vyhodnocování statistik

Údržba webového projektu (změny obsahu ap.)

 
 

© 2013 weto.cz webdesign | WebPerfect Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!